Dekouvri

Depi premye kontak rive nan rezolisyon final la ak rapò.
Jwenn kontwòl konplè sou tout travay ka yo, swiv pèfòmans, aprann nan fidbak, ak rafine pwosesis yo.

Intake

Kolekte

 • Kolekte nan diferan chanèl, travay nan yon sèl kote

  Pre-evalye pou asire bon jan kalite enfòmasyon ak fyab

  Idantifye bezwen imedya pou eskalade pi wo

  Elatriye…
Manage

Gere

 • Konstwi kanalizasyon plent yo

  Asiyen pati yo ak manm envestigasyon yo

  Defini wòl konplè ak nivo aksè pou manm yo ak pati yo

  Travay ekip te vin fasil

  Elatriye…
Process

Trete

 • Anregistre aktivite dosye plent yo

  Telechaje prèv epi anrejistre pwogrè

  Siveye delè plent yo ak aktive yo

  Rechèch rapid ak avanse toupatou

  Elatriye…
Report

Rapòte

 • Ekspòtasyon done avanse

  Jenere diferan fòma rapò

  Analiz done kalitatif

  Swiv pèfòmans, aprann ak rafine pwosesis

  Elatriye…